Takımda Güçlü İletişim

Program İçeriği

Program seminer ve sohbet ortamında iki saat olarak gerçekleştirilir.

• Güçlü iletişim için temsil sistemlerimizi etkili nasıl kullanmalıyız?
• Değerlerimiz iletişimimizi nasıl destekler? Değerlerimizin farkındalığını keşfedelim
• Takım içi iletişimde hangi sorunları hızla aşabiliriz?
• Takımda başarı için açık iletişim dengesi nasıl olmalıdır?
• Güçlü iletişim kalıcı ve sürekli hale nasıl gelebilir? Bize düşen sorumluluklar neler?

Farkındalık yaratan, amaca yönelik nokta atışı iki saatlik interaktif programdır. Koçluk tabanlı olarak uygulanan seminer Inner Game ve NLP altyapısı ile interaktif katılımlı olarak tasarlanmıştır.