Gizlilik Politikası

1. Giriş

Tuna Aktuna, olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyim. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında, Veri Sorumlusu olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, işbu Gizlilik Politikası (“Bundan böyle kısaca “Politika” olarak anılacaktır) ile tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi ne şekilde ve hangi amaçlar ile topladığımızı, depoladığımızı, aktardığımızı ve kullandığımızı sizlere açıklamak ve sizlere KVKK kapsamında sahip olduğunuz hakları hatırlatmak istiyoruz.

2. Politika Hakkında

Bu Politika, Tuna Aktuna’ya iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz nedeniyle Tuna Aktuna ile aranızda doğmuş ilişkinin temel ayrıntılarını belirlemektedir.
Tuna Aktuna olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına sizlere yeni hizmetler sunabilir veya sizlere sunduğumuz hizmetleri geliştirebilirim. Bu yeni hizmetler veya geliştirmelerim kapsamında kişisel verilerinizi toplama veya işleme yöntemlerimizde herhangi bir değişiklik gerçekleşirse sizlere değişikliklere ilişkin bilgilendirmeler veya yeni politikar sağlayacağım. Bu kapsamda aksi sizlere bildirilmedikçe sunduğum tüm hizmetler bu Politika kapsamındadır.
Bu Politika’nın amacı:
1. Sizinle ilgili hangi kişisel verilerinizi topladığımızı, topladığımız kişisel verilerinizi kullanma nedenlerimizi ve kimlerle paylaştığımızı,
2. Toplandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi size daha iyi bir hizmet sunabilmek için nasıl kullandığımızı,
3. Toplandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin hangi hukuki gerekçelerle işlendiğini ve
4. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı sizlere şeffaf bir şekilde anlatmaktır.
3. Tarafımızca işlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri Tipleri
Kimlik • Ad
• Soyad
İletişim • Telefon
• E-posta
Müşteri İşlem • Satın Alınan Eğitim Bilgisi
• Fatura Bilgileri
Pazarlama • Satın alınmış eğitimlerin geçmişi
• Çerez Kayıtları
• Kampanya Çalışması ile Elde Edilen Bilgiler
İşlem Güvenliği • IP Adresi

Tuna Aktuna olarak yukarıda kategorize olarak belirttiğimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında işlemedikteyiz.
• Kimlik Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Firma/Ürün/ Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, , Hukuki İşlerin Yürütülmesi ve Takibi, , İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Ürün ve Hizmet Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

• İletişim Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuki İşlerin Yürütülmesi ve Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şiketlerin Takibi, , Ürün ve Hizmet Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Müşteri İşlem Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• Pazarlama Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• İşlem Güvenliği Veri Kategorisine Ait Verilerinizi;
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Amaçları ile işlemekteyiz.

4. Kişisel Verilerinizi Hangi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşlemekteyiz?

Yöntem Veri Kategorisi Hukuki Sebep

İnternet Sitesinde bulunan formlar aracılığı ile Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem
KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

İnternet Sitesinde Bulunan Matbu Formlar Müşteri İşlem, Pazarlama KVKK’nun 5. maddesinin (c) bendinde düzenlenmiş olan bir Sözleşmenin Kurulması veya İfası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla için veri işlemenin gerekli olması

KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

Sunucularımıza eriştiğinizde otomatik olarak işlediğimiz verileriniz Pazarlama, İşlem Güvenliği KVKK’nun 5. maddesinin (f) bendinde düzenlenmiş olan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

5. Çerezler Vasıtası ile İşlenen Verileriniz

Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgileri sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmaktadır.
Çerezler, günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri ziyaretçinin ve tercihlerinin hatırlanması ve cihazın tanınmasıdır. Buna bağlı olarak, neredeyse bütün erişim sağladığınız internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.
Tuna Aktuna tarafından çerezler vasıtası ile toplanan kişisel verileriniz bu Politika ve Tuna Aktuna tarafından yönetilen internet sitesi için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, kişisel verileriniz KVKK’na aykırı bir şekilde işlenmeyecektir. Bu hususta, çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve çerez kullanımımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Tuna Aktuna tarafından Sitemiz için hazırlanmış olan Çerez Politikası’nı inceleyiniz

6. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabilecektir

İşbu Politika’nın 4. maddesinde kategorize edilmiş kişisel verileriniz, hizmetlerimizin güvenliğini sürdürmek veya ilgili mevzuat veya mahkeme talebi ya da diğer resmi düzenlemeler gereğince zorunlu olması veya herhangi bir hukuki ya da cezai soruşturmanın veya yasal sürecin desteklenmesi için gerekli olması hallerinde yetkili kurum ve kamu kuruluşları ile ve avukatlarımız ile paylaşmaktayız.

Kimlik, iletişim ve müşteri işlem kategorilerinde işlediğimiz verilerinizi, iş süreklililiğin sağlanması, Eğitimlerin gerçekleştireleceği yerleşkelere, mal/hizmet satış süreçlerimizin yürütülmesi, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik süreçlerimizin yütürülmesi amaçlarıyla, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşmaktayız.
Pazarlama veri kategorisinde işlendiğimiz verilerinizi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşmaktayız.
7. Politika’nın Güncellenmesi
Tuna Aktuna bu Politika’yı kısmen veya tamamen değiştirme ya da içeriğini (ör. ilgili yasalarda yapılabilecek değişiklikler sonucunda) güncelleme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler yapılır yapılmaz Tuna Aktuna olarak sizleri bilgilendireceğiz, söz konusu değişikliklerin Web Sitesinde yayınlanır yayınlanmaz bağlayıcı olacağını sizlere belirtmek isteriz. Tuna Aktuna bu nedenle sizleri, Tuna Aktuna Kişisel Verileri nasıl topladığı ve kullandığı hakkında sürekli bilgi sahibi olabilmeniz adına Politika’nın en son güncellenmiş sürümünü görmek için bu Gizlilik Politikası’nı düzenli olarak ziyaret etmeye davet eder.
8. İlgili Kişi Olarak KVKK Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Haklara İlişkin Başvuru Usulü

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, şirketimize başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin bize daha önce verdiğiniz herhangi bir izni geri alma,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesinde sayılan haklarınızla ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” uygun olarak Şirketimizin, Necip Fazıl mah. 19 Mayıs Caddesi Sinpaş Central Life Sitesi Manolya B 10 Ümraniye İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.