2040 Yani Bundan 23 Yıl Sonra İnsanların İş Hayatındaki Donanımları Neler Olmalıdır?

Dünya’da ortalama insan ömürünün uzaması ile birlikte gelecekte iş hayatında geçirecekleri çalışma sürelerinin de artacağı ön görülüyor.

Gelişmekte olan ülkelerde, iş hayatına dair gelecek kaygısının, gelişmiş ülkelere göre daha fazla olduğu gözlemleniyor. Özellikle genç nüfusun yaşlı nüfustan daha fazla olduğu ülkelerde yaşını almış çalışanların iş hayatındaki kaygıları ister istemez artırıyor.

Ülkemizde emeklilik günleri hayalleri yeni iş hayatına başlayanlar için artık 65 yaşında başlıyor. Durum böyle olunca profesyonel çalışanların uzun yıllar belli bir gelir seviyesini koruyarak çalışabilmeleri için başta sağlıklı olabilmeyi başarmaları ve bunun üstüne ilave olarak kendi donanımlarını arttırmaları artık kaçınılmaz hale geliyor.

23 yıl sonra insanların hangi donanımlara sahip olması gerekiyor olabilir? Gerekli donanımların önemli olanlarını görebilmek için araştırma ve bilgi paylaşımı amaçlı kurulmuş çok üyeli (www.p21.org) organizasyonu tarafından paylaşılanlara göz atabiliriz. Konuyu sadeleştirdiğimizde karşımıza üç önemli yetkinlik başlığı çıkıyor.

1- Öğrenme ve inovasyon yetkinlikleri
2- Bilgi, Medya ve teknoloji kullanımı
3- Yaşam ve kariyer gelişimi

Her yaşta öğrenebilme yetkinliği ve inovasyona katkı sağlamak artık gelecekte standart haline geliyor, iş organizasyonları da buna göre yeniden şekillenecek demektir.

İkinci başlık da oldukça kritik; bilgiyi anlayabilme ve aktarma, medya okuryazarlığı, teknoloji bilgisi ve kullanımına hakim olabilmek.

Üçüncü başlığın önemi hakkında zaten çoğu insanın farkındalığı var. Gündemde de olan yaşam ve kariyer gelişimi üzerine daha fazla yol alınması gerekecek. İş dünyası daha fazla liderlik, sorumluluk, insiyatif alabilme, esneklik, hesap verilebilirlik üzerinde çalışma yapacaklar gibi görünüyor.

Sonuç olarak zamanı durdurmak maalesef mümkün değil ve yıllar ilerledikçe çoğu şey aynı kalmıyor sürekli değişiyor. Uzun yıllar aktif çalışma hayatı içinde olmayı planlayanlar bu başlıklardan başlayarak mevcut bilgilerini tekrar gözden geçirirse hatta donanımlarını şimdiden arttırmaya başlarlarsa geleceğe daha emin bakabilirler diye düşünüyorum.